Ksiądz prałat Wiesław Eugeniusz Kądziela .

 

 

 

Ksiądz prałat Wiesław Eugeniusz Kądziela 

Syn Stanisława i Zofii z domu Kucharczyk. Urodził się 6 grudnia 1943 roku w Warszawie. W 1967 roku otrzymał tytuł magistra sztuki w zakresie muzykologii na Wydziale Instrumentalnym Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (klasa skrzypiec). W 1966 roku wstąpił do seminarium w Warszawie. Studiował na jednym roku z ks. Jerzym Popiełuszką, ks. Ryszardem Rumiankiem(późniejszym rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, tragicznie zmarłym w 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem). Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 roku z rąk Stefana kardynała Wyszyńskiegoarchikatedrze warszawskiej. Po święceniach, przez dwa lata, pełnił funkcje wikariusza w parafii św. Anny w Wilanowie. Od 1974 do 1997 roku był prefektem alumnów w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Od tego roku do chwili obecnej jest wykładowcą muzyki kościelnej i opiekunem chóru kleryckiego w warszawskim seminarium. W latach 1987–1997 był rektorem seminaryjnego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca Bogurodzicy przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Obecnie – wikariusz rektorski i duszpasterz tego kościoła. W latach 1992–1997 był członkiem rady kapłańskiej i kolegium konsultorów archidiecezji warszawskiej. Od 1993 roku członek Komisji ds. Muzyki Kościelnej a od 1995 członek Rady Duszpasterskiej. Autor wielu pieśni religijnych (wraz z biskupem Józefem Zawitkowskim) i członek redakcji Mszy Świętej radiowej nadawanej co tydzień z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie przez Program I Polskiego Radia. Od lat 90. XX wieku prowadzi kurs lektorski przygotowujący młodych mężczyzn do służby liturgicznej w archidiecezji warszawskiej, których jest też duszpasterzem (wcześniej kurs prowadził ks. Bogusław Bijak, a ks. Wiesław Kądziela był wykładowcą śpiewu i fonetyki).

W roku 1987 – odznaczony przywilejem noszenia rokiety, mantoletu i pierścienia,

W 1992 roku – zostaje kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, w 1998 – otrzymuje tytuł  pałata Jego Świątobliwości.

Źródło: Wikipedia