Michał Makulski.

Kompozytor, aranżer, pianista, organista, muzykoterapeuta. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, doktor sztuk muzycznych. Twórca muzyki symfonicznej, chóralnej, kameralnej, jazzowej i elektronicznej. Autor muzyki do kilkudziesięciu spektakli teatralnych, a także do kilku telewizyjnych filmów animowanych. Kompozytor wykorzystuje w swej twórczości głębokie odniesienia do dawnych estetycznych i stylistycznych tradycji muzycznych (mających korzenie zarówno w nurtach muzyki artystycznej, jak i ludowej). Swojątwórczość sytuuje w ramach konkretnej misji duchowej i społecznej. W muzyce chętnie łączy walory artystyczno-estetyczne z aspektami terapeutycznymi.